Hania State te Weidum

Ligging De Hania State stond in Weidum, v/h gemeente Baarderadeel, nu Littenseradiel. De State grensde aan de Dekema State en lag er direct ten zuiden van, tussen de huidige huizen Hegedyk 1 en 3.

Foto van de huidige boerderij op 31 maart 2005

Ontstaan Van oorsprong stond hier een stins, die rond 1200 gebouwd werd.
Geschiedenis Rond 1200 woonde hier Viglius (Wigle) Hania, die in 1199 de kerk van Weidum bouwde met hulp van de conversen van het klooster Ludingakerk. Viglius heette eigenlijk naar zijn vader Aytta, maar hij nam de naam Hania van zijn moeder aan.
Rond 1400 woonde hier Gaele Hania, de boezemvriend van Sytse Dekema.

Door een huwelijk van n van de Hania's met een vrouw uit de familie Burmania verhoogde hun aanzien. Rond 1465 komen we dan een Thiard Hayngha alias Buermanya tegen, die actief in Leeuwarden is.
Na 1640 werd de state meestal verhuurd.
Na 1808 wordt het terrein van Hania State toegevoegd aan dat van het ernaast gelegen Dekema State. Een deel van het gebouw, bestaande uit kloostermoppen, blijft nog tot 1902 bestaan. En wordt in dat jaar afgebroken.
In 1977 werd de boerderij, die nu op die plek staat, bewoond door een familie Holtrop.

In de kerk van Weidum bevindt zich een grote grafsteen van de familie Hania.
Bewoners rond 1200 Viglius Hania
rond 1400 Gaele Hania
ca 1465 Thiard Hayngha alias Buermanya
- 1605 (?) Tiete van Hania, getrouwd met Beets van Osinga
- 1612 Dye van Hania, getrouwd met Sjucke van Hettinga
ca 1605 - ca 1630 Wigle van Hania, getrouwd met Aaltje van Scheltema
na 1630 - (?) Tiete van Hania, getrouwd met Anna Ketel
1712 - 1743 (?) Hylck Luts van Burmania, getrouwd met Janno van Sevenaer
1779 - 1789 Eduard Marius van Burmania, getrouwd met Foockel Berber van Haersolte
- 1808 Julius Matthijs van Beyma, getrouwd met Foockel Helena van Burmania
rond 1977 fam. Holtrop
Huidige doeleinden Op de plaats van de vroegere State bevindt zich nu een boerderij.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
"Baerderadiel, in geakunde" van het Geakundich Wurkferbn fan de Fryske Akademy
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Foto 1: archief van J. Leemburg